Maten

Vilken sjukdom du än har och vilken traditionell vård du än väljer, krävs det alltid extra hjälp från en frisk och sund kost. Vi rekommenderar mycket levande mat med tillsatser av vitaminer och mineraler.

Det går inte använda sig av samma mat, behandlingar eller samma naturmediciner på alla gäster. Det kan skilja stort mellan olika personer.

Maten är grunden, vad du äter och hur du äter.

Vi vill hjälpa dig att få energin och kraften tillbaka så att kroppen kan börja sin läkningsprocess. Det är alltid du själv som bestämmer var du vill lägga ribban. Att ställa orimliga krav på sig själv tar bort glädjen.

Kosten

Vårt mål med kosten är att bygga upp en stark tarmflora och få bort så mycket toxiner som möjligt. Det går inte bygga upp en ny miljö i systemet förrän kroppen blir av med en del toxiner. Detta gör vi med hjälp av kosten, våra behandlingar och vissa naturmediciner. Vi har arbetat med hälsa i 20 år och dessförinnan med rådgivning under många år.  Under de här åren har vi utarbetat vårt helt egna sätt och teknik för att snabbt få en förändring och vända skutan åt rätt håll. 

På Mistelgården äter vi en blandad kost bestående av vegetarisk varm mat, levande föda och Raw Food. Med levande mat ökar cellandningen i alla organ vilket också ökar energin och frekvensen i cellerna. Detta gör att dina celler kan börja kommunicera med varandra vilket du märker genom ett inre lugn och ett allmänt välmående.

När det gäller maten på Mistelgården kan den se olika ut beroende på vilka problem gästerna har.

Varje gäst med mag- och tarmproblem har sin egen meny under vistelsen, under veckan ändras och justeras deras meny efterhand som matsmältningen förändras till det bättre. De som har en långvarig mag- och tarmproblematik klarar oftast inte att äta råa grönsaker. Man börjar då med en mer lugnande kost.

Levande mat ger dig kraft och ny energi. Med levande mat menar vi mat som inte har blivit uppvärmd. Sådan mat underlättar för kroppen att hålla den basiska miljö som kroppen ständigt eftersträvar. Levande mat innehåller mer spårämnen, vitaminer och mineraler än den kokta maten. Framförallt är det endast ur den levande maten kroppen kan producera de livsviktiga enzymer som kroppen behöver för att hålla sig ifrån olika typer av sjukdomar. Spårämnen och mineralerna kan man säga är gnistan till livet. Naturligt odlade grönsaker innehåller joniserade salter och mineraler, elektrolyter, som banar vägen för upptaget av andra näringsämnen. Resultatet blir att du känner dig klarare i tanken, lättare i kroppen, sundare och fräschare.

Du kan leva på vegetarisk mat, levande föda eller Raw Food dagligen, om det passar dig. Men du kan också välja att ta till den här typen av mat då och då, eller en hel vecka ibland, för att avgifta kroppen. Du väljer.

Enzymterapi

Vi hjälper dig att bygga upp ditt immunförsvar med hjälp av enzymterapi. Enzymer behövs vid alla processer i kroppen. Alla våra organ, celler och vävnader är beroende av enzymer för att fungera. Den viktiga enzymproduktionen startar när du tuggar maten. Dessa enzymer sätter igång en kedjereaktion i kroppen som i sin tur skapar nya enzymer. Det är därför viktigt att tugga ordentligt, under tuggningen aktiverar du de enzymer som redan finn i saliven. Det är här du startar din bakterieflora.

Symtom på enzymbrist är en försvagad bakterieflora och första symtomet visar sig oftast genom matsmältningsproblem som upplåst mage, smärta eller förstoppning. Om man inte hittar problemet utan går med en försämrad matsmältning under en längre tid uppstår nya symtom som till exempel födoämnesallergi, sömnproblem, stela leder, inflammationer av olika slag, astma, allergi, instabilitet, och överkänslighet i humöret.

Det som sker när vi inte länge kan smälta maten är framförallt att det ligger kvar osmälta proteiner som skapar starka syror och rubbar din tarmflora. Kroppen förlorar då sin basiska miljö. När kroppen är försurad på grund av till exempel fel livsföring, stress eller en längre tids användning av mediciner har kroppen svårt att frisätta framförallt proteinerna till fria aminosyror. För mycket obearbetade proteiner och brist på livsnödvändiga enzymer gör det omöjligt för tarmen att skapa den så livsviktiga bakteriefloran.  

En långvarig brist på enzymer, till exempel vid mag- och tarmproblem eller vid långvarigt bruk av antibiotika eller andra mediciner, går att återställa. Kosten är grunden. Det är viktigt att vår mat innehåller så få gifter som möjligt. Om det finns mycket besprutningar i maten försvårar det vår matsmältning och kroppen får svårt att bygga upp en bra kompost.

Enzymterapi utförs och anpassas för varje enskild individ. Enzymterapi sätter igång olika processer i kroppen och det är därför viktigt att jobba stegvis.

Det är aldrig för sent…

Comments are closed